O B A V E Š T E N J E

 

 

OTP Leasing Srbija obaveštava sve Primaoce finansijskog lizinga da će od dana 23.03.2020. godine radno vreme za rad sa klijentima biti od 9 do 12 časova svakog radnog dana, ukoliko se to ne kosi sa merama koje propisuju državni organi radi suzbijanja pandemije COVID-19.

 

U cilju što efikasnije realizacije Vaših zahteva i potreba, a kada je reč o postojećim lizing ugovorima, molimo Vas da upite šaljete na email adresu: podrska.leasing@otpsrbija.rs.

U Beogradu, dana 20.03.2020. godine

 

OTP Leasing Srbija