Korisnički nalog
Korisnički nalog
Sale and lease back

Do neophodnog novca brzo i lako

Davanjem svog vozila ili mašine na lizing doći ćete do potrebnog novca. Vaše sredstvo postaje predmet lizinga, koje nesmetano nastavljate da koristite uz redovnu otplatu rate.

Sale and lease back je način da osnovna sredstva, koja su već u korišćenju, a koja su finansirana iz sopstvenih sredstava klijenta, samo promene vlasnika – bez ikakvog prekida u funkcionisanju i korišćenju. Nakon isplate poslednje rate predmet lizinga ponovo prelazi u vaše vlasništvo.

Kako bi potencijalni predmeti lizinga bili finansirani na ovaj način, potrebno je da ispune određene kriterijume i ograničenja:

  • Godina proizvodnje
  • Pređena kilometraža ili radni sati
  • Poreklo predmeta (ne možemo finansirati putnička vozila iz uvoza)

Spisak potrebne dokumentacije za poljoprivrednike
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača
Fotokopija lične karte (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom
Overena fotokopija Izvoda iz katastra (zemljišnje knjige) ne stariji od 15 dana, zajedno sa listom G – potvrdom da zemlja nije pod teretom (ukoliko taj podatak ne postoji u katastru – onda Intabulacioni protokol iz suda)
Potvrdu o PDV-u ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo u sistemu PDV-a
Fotokopija namenskog računa – bilo koje banke
Promet po računima kod poslovnih banaka u poslednjih godinu dana
Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu (Rešenje o registraciji gazdinstva Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije) za tekuću/prethodnu godinu
Fotokopije saobraćajnih dozvola traktora, kombajna, automobila i slično
Fotokopija ugovora o prodaji poljoprivrednih proizvoda
Ugovor o zakupu (fizičkog lica ili državne zemlje)
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa odobrenja lizinga. Pričajte sa nama već danas!

Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu