Korisnički nalog
Korisnički nalog
Sale and lease back

Do neophodnog novca brzo i lako

Davanjem svog vozila ili mašine na lizing doći ćete do potrebnog novca. Vaše sredstvo postaje predmet lizinga, koje nesmetano nastavljate da koristite uz redovnu otplatu rate.

Sale and lease back je način da osnovna sredstva, koja su već u korišćenju, a koja su finansirana iz sopstvenih sredstava klijenta, samo promene vlasnika – bez ikakvog prekida u funkcionisanju i korišćenju. Nakon isplate poslednje rate predmet lizinga ponovo prelazi u vaše vlasništvo.

Kako bi potencijalni predmeti lizinga bili finansirani na ovaj način, potrebno je da ispune određene kriterijume i ograničenja:

  • Godina proizvodnje
  • Pređena kilometraža ili radni sati
  • Poreklo predmeta (ne možemo finansirati putnička vozila iz uvoza)

Spisak potrebne dokumentacije za preduzetnike
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača potpisan od strane primaoca lizinga
Fotokopija izvoda iz agencije za privredne registre, sa svim promenama i svim prilozima
Poreski broj (PIB), fotokopija rešenja
Evidencija Poreza na dodatu vrednost (PDV), fotokopija rešenja
Fotokopija OP obrasca
Fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašcenih za zastupanje preduzeća iz svih banaka kod kojih podnosilac zahteva ima otvorene račune
Fotokopija lične karte direktora/vlasnika, (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom ili pasoš
Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Fotokopija Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Bruto bilans-zaključni list za poslednji obračunski period
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa odobrenja lizinga. Pričajte sa nama već danas!

Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu