Korisnički nalog
Korisnički nalog
Winter skip

Prezimite uz manju ratu

Ukoliko vaše poslovanje ima sezonski karakter, Winter skip će biti prava odluka. Dođite da porazgovaramo i damo vam konkretne predloge dinamike otplate, a vi odaberite opciju koja vam najviše odgovara.

Osećaj sigurnosti nešto je čemu težimo na svim životnim poljima, a posebno kada je u pitanju novčana situacija. Razumemo vas i zato vam pružamo mogućnost iste rate tokom čitavog perioda otplate, kako bi vam planiranje kućnog budžeta bilo lakše i izvesnije.

Spisak potrebne dokumentacije za poljoprivrednike
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača
Fotokopija lične karte (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom
Overena fotokopija Izvoda iz katastra (zemljišnje knjige) ne stariji od 15 dana, zajedno sa listom G – potvrdom da zemlja nije pod teretom (ukoliko taj podatak ne postoji u katastru – onda Intabulacioni protokol iz suda)
Potvrdu o PDV-u ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo u sistemu PDV-a
Fotokopija namenskog računa – bilo koje banke
Promet po računima kod poslovnih banaka u poslednjih godinu dana
Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu (Rešenje o registraciji gazdinstva Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije) za tekuću/prethodnu godinu
Fotokopije saobraćajnih dozvola traktora, kombajna, automobila i slično
Fotokopija ugovora o prodaji poljoprivrednih proizvoda
Ugovor o zakupu (fizičkog lica ili državne zemlje)
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa odobrenja lizinga. Pričajte sa nama već danas!

Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu