Obaveštenje – Promena tekućeg računa

 

Obaveštavamo da će od 30.04.2021. godine OTP banka Srbija a.d. Beograd i Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, članice OTP grupe, nastaviti da posluju kao jedna banka pod imenom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.

Tekući račun koji OTP Leasing Srbija doo ima otvoren u OTP Banka Srbija a.d. Beograd 275-220034711-18 biće ugašen i nećemo biti u mogućnosti da na pomenuti račun primamo uplate.

Shodno tome, molimo Vas da od prijema ovog obaveštenja, za uplate ka OTP Leasing Srbija d.o.o, koristite novi račun broj 325-9500700091830-88.

Napomena:
Model i poziv na broj prilikom plaćanja lizing rata po ugovorima ostaje nepromenjen.

Primer:
Primalac uplate: OTP Leasing Srbija doo
Svrha uplate: Uplata po lizing ugovoru
Račun primaoca: 325-9500700091830-88
Model: 97
Poziv na broj: Isti koji ste koristili do sada