Korisnički nalog
Korisnički nalog
Podrška

OTP Leasing Srbija podrška

Tim za administraciju i podršku klijentima uvek je tu da odgovori na vaše zahteve.

Ovlašćenje za registraciju

Preduslovi za izdavanje:

  • izmirene dospele obaveze po lizing ugovoru i osiguranju
  • dostavljena saobraćajna dozvola
  • dostavljena obračunska polisa za naredni obračunski period
Ovlašćenje za korišćenje vozila u inostranstvu

Preduslovi za izdavanje:

  • izmirene dospele obaveze po lizing ugovoru
  • dostavljena saobraćajna dozvola
  • formalni zahtev za izdavanje ovlašćenja, i pasoš ukoliko ovlašćenje treba da glasi na fizičko lice
Obračun za prevremenu otplatu lizinga

Preduslovi za izdavanje:

  • formalni zahtev za izdavanje obračuna
Potvrda o izmirenju lizing ugovora

Preduslovi za izdavanje:

  • izmirene sve obaveze po lizing ugovoru i osiguranju
  • ukoliko je predmet lizinga vozilo OTP Leasing vrši proveru da li postoje neizmirena dugovanja za dnevne parking karte
Potvrda o stanju po lizing ugovoru

Preduslovi za izdavanje:

  • formalni zahtev za izdavanje potvrde
Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu