Korisnički nalog
Korisnički nalog

Prilikom korišćenja ove Internet stranice primenjuju se ispod navedeni uslovi i odredbe.

Opšti uslovi

Informacije koje OTP Leasing Srbija doo objavljuje na ovoj Internet stranici su pouzdane i tačne u vreme njihovog objavljivanja, a OTP Leasing Srbija je ovlašćeno da u svakom trenutku može ažurirati postojeći sadržaj Internet stranice i dodati nove informacije, bez prethodne najave. Ukoliko informacije i sadržaj ne bi bili ažurirani po nastaloj promeni, OTP Leasing Srbija ne snosi odgovornost, iako će, u cilju dostupnosti i što bolje komunikacije sa korisnicima, nastojati da sadržaj Internet stranice blagovremeno ažurira.

Sadržaj i informacije sa ove Internet stranice su informativnog karaktera i korisnici nisu ovlašćeni da ih koriste u komercijalne svrhe, niti distribuiraju trećim licima.

Isključenje odgovornosti

Korisnici pristupaju i koriste Internet stranicu po sopstvenom nahođenju i preuzimaju rizik za eventualne štete ili gubitke informacija koji mogu nastati upotrebom Internet stranice, odnosno OTP Leasing Srbija neće biti odgovorno za specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo koju drugu štetu koja proizađe iz korišćenja Internet stranice i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje sa lokacijama drugih lica – linkovi

Internet stranica, radi lakšeg pristupa informacija i pogodnosti za korisnike, sadrži povezane lokacije sa internet stranicama drugih lica (linkove) koje nisu pod kontrolom OTP Leasing Srbija doo i nije odgovorna za sadržaj i rad tih internet stranica.

Autorska prava

Celokupan izgled, sadržaj i svi elementi ove Internet stranice su zaštićeni u pogledu autorskih prava i u isključivom su vlasništvu OTP Leasing Srbija doo i OTP Grupe. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica.

Korišćenje HTML – Cookies/Kolačića

Internet stranica OTP Leasing Srbija koristi kolačiće kako bi internet usluge bile prilagođene potrebama korisnika, a korisnici se samim korišćenjem ove Internet stranice saglašavaju i prihvataju kolačiće koji se postavljaju na njihov računar. Kolačići su tekstualne datoteke koje provajder Internet stranice snima na hard disk posetioca i koji šalju nazad informacije o internet stranicama sa kojih je korisnik došao na Internet stranicu OTP Leasing Srbija, kao i o kretanju kroz Internet stranicu. Navedene informacije se prikupljaju u svrhu upoznavanja navika korisnika i uviđanja njihovih potreba radi unapređenja funkcionalnosti Internet stranice. Kolačiće je moguće onemogućiti aktiviranjem postavke na računaru pomoću koje je moguće odbaciti sve ili neke kolačiće. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na računar korisnika, a može ih čitati samo provajder Internet stranice u domenu u kome je kolačić snimljen.

Prikupljanje podataka korisnika

Na Internet stranici se prikupljaju podaci korisnika, kao što su ime i prezime, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa…) i to isključivo na dobrovoljnoj osnovi, odnosno uz svest korisnika, koji samim činom ostavljanja tih podataka daje svoju saglasnost za prikupljanje i obradu istih od strane OTP Leasing Srbija u cilju pružanja usluga finansijskog lizinga i nuđenja takvih usluga korinsicima. Ukoliko korisnik nije saglasan sa prikupljanjem i obradom podataka potrebno je da kontaktira OTP Leasing Srbija pozivom na broj telefona 011/222-13-69 ili dopisom na adresu Bulevar Zorana Đinđića broj 50 a/b, 11070 Novi Beograd.

Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu