Korisnički nalog
Korisnički nalog
Za rodnu godinu

Sezonski plan otplate

Uz jedinstvene uslove finansiranja, korisnici lizinga mogu povećati svoju proizvodnju investiranjem u novu poljoprivrednu mehanizaciju što će, na kraju, rezultirati povećanjem vaše ukupne dobiti.

U saradnji sa renomiranim dobavljačima poljoprivredne mehanizacije, registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu na jednostavan i brz način i u kratkom roku doći do potrebnih osnovnih sredstava za rad. Imajući u vidu sezonski karakter poljoprivredne proizvodnje OTP Leasing Srbija izlazi u susret vašim potrebama, pa dogovaramo u skladu sa ciklusima proizvodnje.

Spisak potrebne dokumentacije za fizička lica
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača potpisan od strane primaoca lizinga
Očitana lična karta (za čipovane) ili fotokopija obe strane (bez čipa) sa svojeručnim potpisom
Potvrda poslodavca o stalnom zaposlenju i visini zarade overena od strane poslodavca (obrazac se dobija od OTP LEASING SRBIJA d.o.o.)
Administrativna zabrana (dostavlja se po odobrenju lizing ugovora)
Saglasnost za pribavljanje izveštaja od kreditnog biroa
Spisak potrebne dokumentacije za pravna lica
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača potpisan od strane primaoca lizinga
Fotokopija izvoda iz agencije za privredne registre, sa svim promenama i svim prilozima
Poreski broj (PIB), fotokopija rešenja
Evidencija Poreza na dodatu vrednost (PDV), fotokopija rešenja
Fotokopija OP obrasca
Fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašcenih za zastupanje preduzeća iz svih banaka kod kojih podnosilac zahteva ima otvorene račune
Fotokopija lične karte direktora/vlasnika, (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom ili pasoš
Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Fotokopija Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Bruto bilans-zaključni list za poslednji obračunski period
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja
Spisak potrebne dokumentacije za poljoprivrednike
Pravilno i potpuno popunjen Zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača
Očitana lična karta ili fotokopija obe strane sa svojeručnim potpisom
Overena fotokopija Izvoda iz katastra (zemljišnje knjige), zajedno sa listom G – potvrdom da zemlja nije pod teretom (ukoliko taj podatak ne postoji u katastru – onda Intabulacioni protokol iz suda)
Potvrdu o PDV-u ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo u sistemu PDV-a
Fotokopija namenskog računa – bilo koje banke
Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu (Rešenje o registraciji gazdinstva Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije) za tekuću/prethodnu godinu
Fotokopije saobraćajnih dozvola traktora, kombajna, automobila i slično
Fotokopija ugovora o prodaji poljoprivrednih proizvoda
Ugovor o zakupu (fizičkog lica ili državne zemlje)
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja
Spisak potrebne dokumentacije za preduzetnike
Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
Ponuda (predračun) dobavljača potpisan od strane primaoca lizinga
Fotokopija izvoda iz agencije za privredne registre, sa svim promenama i svim prilozima
Poreski broj (PIB), fotokopija rešenja
Evidencija Poreza na dodatu vrednost (PDV), fotokopija rešenja
Fotokopija OP obrasca
Fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašcenih za zastupanje preduzeća iz svih banaka kod kojih podnosilac zahteva ima otvorene račune
Fotokopija lične karte direktora/vlasnika, (1. i 2. strana) sa svojeručnim potpisom ili pasoš
Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Fotokopija Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje 2 godine
Bruto bilans-zaključni list za poslednji obračunski period
Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa odobrenja lizinga. Pričajte sa nama već danas!

Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu